Gemological Sefydliad Cambodia

Newyddion
llyn mogok

Mogok Trip, Myanmar

0 cyfranddaliadau

Mogok Trip, Myanmar

Ar ôl cyrraedd maes awyr Mandalay, ewch tuag at Mogok am yrru awr 7.
Mae gorchymyn gorfodol yn y checkpoint, mae angen ail "fisa" i fynd i mewn i Mogok. (nid fisa ond awdurdodiad arbennig)

Pwynt Gwirio Mogok

Mae'r diwrnod yn codi ar Mogok.
Mae'n eithaf oer yn y gaeaf, ac yn boeth yn ystod y dydd.

Ewch i'r farchnad gemau fwyaf yn Mogok, ger y llyn.

llyn mogok

Mae'r farchnad ar agor yn unig yn y bore

marchnad llyn mogok

Croeso i dir rwbi

Ni ellir gwneud ymweliad Mogok heb lun o un o safbwyntiau enwocaf y rhanbarth.

Torri gemau traddodiadol

Mae'r egni i droi'r olwyn yn cael ei gynhyrchu gyda'r traed, tra bod y dwylo'n cael eu defnyddio i ddarganfod y garreg.

Dau dorri gemau ar olwyn

Torri gem traddodiadol gan injan droed

Merched yn torri blociau o marmor

Mae menywod yn torri blociau marmor i chwilio am gerrig gwerthfawr y tu mewn: rwber, saffir a spinel

cerrig gemau marmor mogok

Marchnad Panma Gem

Marchnad garreg fechan lle mae prynwyr a gwerthwyr yn cwrdd yn y stryd a thrafod cerrig. Mae'r farchnad hon ar agor yn unig yn y prynhawn, ac nid bob dydd.

mogok marchnad gemau panma

Pwll glo Ruby

Y pwll, a welir o'r uchod

Miner yn y gwaith, yn ddwfn yn y pwll

O dan y ddaear i'r wyneb

Mwyngloddio llifogydd

Mewn gwirionedd, yr ydym yn sôn yma yn hytrach am gliwvial (Casgliad rhydd o malurion creigiau a phridd ar waelod llethr). Mae'r cerrig wedi teithio pellter byr rhwng eu lleoliad gwreiddiol a'r cwrs dwr y darganfyddir hwy. Mae hyn yn hawdd i'w nodi. Mae'r siapiau crisialog yn dal i fod yn berffaith bron ac ni chawsant eu heffeithio gan yr erydiad y gellir ei weld ar gerrig eraill o adneuon llifwadol.

Dyma gornel coch enwog Mogok

Ogof Ruby

Yn anffodus nid ydym wedi dod o hyd i rubies, ond mae llawer o Mica

Sunset ar Mogok

prynwch gemau naturiol yn ein siop

0 cyfranddaliadau
gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!