Ruby seren synthetig

ruby seren synthetig

Cerrig ruby ​​seren synthetig ystyr.

Prynu rhuddem seren naturiol yn ein siop

Math o ruby ​​yw rhuddem seren sy'n dangos seren fel ffenomena yn cael ei hadnabod fel seren. Yn dilyn y strwythur grisial sylfaenol. Mae hynny'n achosi ymddangosiad patrwm siâp seren chwe phelydr. Wrth edrych arno gydag un ffynhonnell golau uwchben. Mae cerrig yn cael eu torri fel siâp cabochon. Fe'i torrir yn nodweddiadol gyda chanol y seren ger pen y gromen.

Sut i adnabod rhuddemau synthetig seren?

Yn fwyaf cyffredin fe welwch fod carreg ruby ​​seren synthetig yn edrych yn rhy berffaith. Seren berffaith, carreg braf iawn gyda lliw gwych hefyd. Os ydych chi'n berchen ar garreg ac nad ydych chi'n siŵr ei bod hi'n naturiol. Dyma ychydig o ffyrdd cyflym y gallech chi ddweud y gwahaniaeth:

  • Yn gyntaf edrychwch am ddiffygion yn y garreg. Anwastadrwydd ar y gwaelod, hefyd streipiau neu linellau lliw
  • Mae'n dangos trwy'r brig. Mae gan bron pob rhuddem seren naturiol un neu fwy o'r amherffeithrwydd naturiol hyn.
  • Mae'n dangos trwy'r brig
  • Mae gan bron pob rhuddem seren naturiol un neu fwy o'r amherffeithrwydd naturiol hyn
  • Yna edrychwch ar y seren ei hun. Gyda flashlight. Nid oes gan y mwyafrif o sêr naturiol seren berffaith.

Nid yw rhuddem seren naturiol yn berffaith

  • Mae'n debyg y bydd gan seren naturiol 1 neu fwy o'r pelydrau 6 na fydd yr un hyd yn union. Neu efallai na fydd pob un o'r pelydrau 6 yn berffaith syth
  • Nawr symudwch y flashlight o gwmpas mewn cylch. Bydd seren naturiol yn troi o gwmpas, gan ddilyn y ffynhonnell golau
  • Mae'n dangos trwy'r brig
  • Os yw'r seren yn aros yn llonydd. Mae'n golygu bod y garreg yn bendant yn synthetig. Ond gall seren symudol hefyd fod yn synthetig
  • Byddai'n ddefnyddiol edrych ar yr ochr a hefyd ar waelod y garreg

Fel rheol mae cromen isel iawn gan sêr synthetig

Tra bydd gan y seren naturiol waelod anwastad yn nodweddiadol. Efallai fod ganddo dalpiau o gerrig yr ymddengys eu bod ar goll. Neu mae rhai smotiau tywyll hefyd yn ymddangos ar ran isaf y garreg. Ar ben hynny, Os yw'ch seren rhuddem yn pasio'r profion hyn. O'r diwedd, gallwch ddod ag ef i gemolegydd ag enw da ardystiedig. A gofynnwch am adroddiad adnabod gem.

Ruby seren synthetig

Ruby naturiol ar werth yn ein siop berl

Rydyn ni'n gwneud gemwaith rhuddem seren wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog ... Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ddyfynbris.