Jasper tywodfaen

Jasper tywodfaen

Prynu cerrig gemau naturiol yn ein siop berl

Iasbis tywodfaen naturiol

Mae agregiad o gwarts microgranwlaidd a / neu chalcedony a chyfnodau mwynol eraill, yn amrywiaeth afloyw, amhur o silica. Gall fod yn sgleinio'n fawr ac fe'i defnyddir ar gyfer fasys, morloi a blychau snisin.

Mae disgyrchiant penodol iasbis fel arfer yn 2.5 i 2.9. Ynghyd â heliotrope (carreg waed), mae iasbis (gwyrdd gyda smotiau coch) yn un o'r cerrig geni traddodiadol ar gyfer mis Mawrth. Mae Jaspilite yn graig ffurfio haearn band sydd yn aml â bandiau unigryw o iasbis.

Ystyr yr enw yw “carreg smotiog neu brith”, ac mae'n deillio o jaspre Hen Ffrangeg (amrywiad o jaspe Eingl-Normanaidd) a iaspidem Lladin (nom. Iascapis)

iasbis Green cael ei ddefnyddio i wneud driliau bwa yn Mehrgarh rhwng 4th a 5th mileniwm CC. Jasper yn hysbys i wedi bod yn ffefryn drysor yn y byd hynafol, gellir ei enw ei olrhain yn ôl mewn Arabeg, Azerbaijani, Perseg, Hebraeg, Asyriad, Groeg a Lladin. Ar Minoaidd Creta, iasbis ei gerfio i gynhyrchu morloi tua 1800 CC, fel y dangosir gan adenillion archaeolegol yn y palas o Knossos.

Er bod y term iasbis bellach wedi'i gyfyngu i afloyw cwarts, roedd y iaspis hynafol yn garreg o gryn drallwysiad gan gynnwys nephrite. Mewn sawl achos roedd iasbis hynafiaeth yn hollol wyrdd, oherwydd yn aml mae'n cael ei gymharu â'r emrallt a gwrthrychau gwyrdd eraill. Cyfeirir at Jasper yn y Nibelungenlied fel un clir a gwyrdd.

Mae'n debyg bod iasbis yr henuriaid yn cynnwys cerrig a fyddai bellach yn cael eu hystyried yn chalcedony, ac efallai bod y iasbis tebyg i emrallt yn debyg i'r modern chrysoprase. Efallai bod y gair Hebraeg yushphah wedi dynodi iasbis gwyrdd. Awgrymodd Flinders Petrie fod yr odem, y garreg gyntaf ar ddwyfronneg yr Archoffeiriad, yn iasbis coch, tra tarshish, efallai bod y ddegfed garreg, yn iasbis melyn.

Jasper tywodfaen, o India

Cerrig gemau ar werth yn ein siop berl