Rainbow Moonstone

Gwybodaeth Gemstone

Disgrifiad Gemstone

Rainbow Moonstone

Ystyr carreg enfys ac eiddo iachâd. Pris carreg lleuad sheen glas

Prynu carreg lleuad enfys naturiol yn ein siop

Carreg leuad enfys vs carreg lleuad

Feldspar orthoclase yw Moonstone. Mae ganddo gyfansoddiad cemegol KAlSi3O8 (potasiwm, alwminiwm, silicon, ocsigen). Gellir dod o hyd i Moonstone mewn amrywiaeth o liwiau gan gynnwys gwyn, hufen, llwyd, arian, eirin gwlanog, du. Er eu bod yn arddangos adularescence, nid yw'n fflach lliwgar fel y byddech chi'n ei ddarganfod gyda charreg lleuad yr enfys.

Mae feldspar plagioclase yn garreg lleuad enfys. Mae ganddo gyfansoddiad cemegol (Na, Ca) Al1-2Si3-2O8 (sodiwm, calsiwm, alwminiwm, silicon, ocsigen). Dyma'r un cyfansoddiad cemegol ar gyfer labradorite. Er gwaethaf yr enw carreg lleuad, labradorite gwyn ydyw mewn gwirionedd. Dyna pam mae gan y garreg hon ffenomenau labradorescence a ddarganfyddwn mewn labradorite. Yn aml mae'n cynnwys cynhwysion tourmaline du.

Fel cerrig gemau feldspar eraill fel amazonite a labradorite, mae'n sensitif i gemegau, sgraffinyddion, gwres, asidau ac amonia. Peidiwch byth â defnyddio stemar, dŵr poeth na glanhawyr ultrasonic gyda'r berl hon. Defnyddiwch ddŵr tap sebon ysgafn a thymheredd ystafell gyda lliain meddal i gadw llewyrch y berl.

Adneuon

Mae adneuon wedi'u lleoli yng Nghanada, Awstralia, India, Madagascar, Mecsico, Myanmar, Rwsia, Sri Lanka ac UDA.

Ystyr carreg enfys ac eiddo iachâd

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

The gemstone is thought to bring balance, harmony and hope while enhancing creativity, compassion, endurance and inner confidence. It is believed to help strengthen intuition and psychic perception, especially offering us visions of things that aren’t immediately obvious. Because it helps us avoid tunnel vision, we are able to see other possibilities. It’s like a flash of inspiration that comes when we are open and quiet. When we wear this stone, life-changing inspirations can happen more and more often.


Prynu carreg lleuad enfys naturiol yn ein siop

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas carreg lleuad enfys?

The stone is thought to bring balance, harmony and hope while enhancing creativity, compassion, endurance and inner confidence. It is believed to help strengthen intuition and psychic perception, especially offering us visions of things that aren’t immediately obvious.

Sut ydych chi'n gofalu am garreg lleuad enfys?

Fel y mwyafrif o gerrig gemau, mae cerrig lleuad yn dyner a dylid eu trin yn ofalus. I lanhau, defnyddiwch ddŵr cynnes gyda sebon ysgafn i'w lanhau. Gallwch hyd yn oed ddefnyddio brwsh meddal wedi'i fristio os oes angen. Yna, dim ond sychu gyda lliain meddal

Ar ba fys ydych chi'n gwisgo modrwy carreg lleuad enfys?

I gael y budd mwyaf o'r garreg hon, ei gwisgo yn y cylch arian sterling yw'r ffordd orau. Mae hyd yn oed sêr-ddewiniaeth yn argymell mai'r ffordd orau o wisgo carreg lleuad yw bys bach y llaw dde.

Sut allwch chi ddweud a yw carreg lleuad enfys yn real?

Gellir adnabod y garreg yn ôl ei halogrwydd nodweddiadol, sy'n ymddangos fel ffynhonnell golau neu sheen fewnol. Gellir ei wahaniaethu oddi wrth garreg lleuad orthoclase gan ei mynegai plygiannol uwch a'i disgyrchiant penodol uwch.

A yw carreg lleuad enfys yn naturiol?

Yes it is a colorless labradorite, a closely related feldspar mineral with sheen in a variety of iridescent colors. Although it’s technically not moonstone, it’s similar enough that the trade has accepted it as a gem in its own right.

Pa mor galed yw carreg lleuad enfys?

Mae ganddo galedwch o 6 i 6.5, a all ymddangos ychydig yn feddal o'i gymharu â cherrig gwerthfawr, ond yn ddigon anodd i'w gwisgo.

Beth yw pris carreg lleuad las enfys?

Mae deunydd tryleu, naill ai'n wyn neu gyda lliw corff dymunol ac adularescence, yn weddol gyffredin ar y farchnad ac yn rheoli prisiau cymharol gymedrol.

gwall: Cynnwys yn cael ei ddiogelu !!