Morganite

Morganit naturiol

Mae gemstone Morganite yn amrywiaeth pinc ysgafn i oren prin o beryl. Ystyr carreg grisial morganite amrwd, arfordir, pris a gwerth.

Prynu morganite naturiol yn ein siop

Morganite stone is a rare light pink to rose-colored gem-quality variety of beryl. Orange-yellow varieties can also be found, and color banding is common. It can be routinely heat treated to remove patches of yellow and is occasionally treated by irradiation to improve its color.

The pink color crystal is attributed to Mn2+ ions.In December 1910, the New York Academy of Sciences named the pink variety of beryl after financier J. P. Morgan.

Beryl pinc

Mae Beryl yn fwyn sy'n cynnwys cyclosilicate alwminiwm beryllium gyda'r fformiwla gemegol Be3Al2 (SiO3) 6. Mae mathau adnabyddus o beryl yn cynnwys emrallt a Aquamarine.Naturally occurring, hexagonal crystals of beryl can be up to several meters in size, but terminated crystals are relatively rare.

Pure beryl is colorless, but it is frequently tinted by impurities, possible colors are green, blue, yellow, red (the rarest), and white.Beryl of various colors is found most commonly in granitic pegmatitau, but also occurs in mica schists in the Ural Mountains, and limestone in Colombia.

Beryl is often associated with tin and tungsten ore bodies Beryl is found in Europe in Norway, Austria, Germany, Sweden (especially morganite crystal), Ireland and Russia, as well as Brazil, Colombia, Madagascar, Mozambique, Pakistan, Afghanistan, South Africa, the United States, and Zambia.

Mae lleoliadau beryl yr Unol Daleithiau yng Nghaliffornia, Colorado, Connecticut, Georgia, Idaho, Maine, New Hampshire, Gogledd Carolina, De Dakota ac Utah.

Mae pegmatitau New England wedi cynhyrchu rhai o'r beryls mwyaf a ddarganfuwyd, gan gynnwys un grisial enfawr o Chwarel Bumpus yn Albany, Maine gyda dimensiynau 5.5 wrth 1.2 m (18.0 wrth 3.9 tr) gyda màs o tua 18 tunnell fetrig, talaith New Hampshire yw hi. mwyn.

Ym 1999, crisial beryl mwyaf hysbys y byd sy'n digwydd yn naturiol o unrhyw fwyn yw grisial o beryl o Malakialina, Madagascar, 18 m (59 tr) o hyd a 3.5 m (11 tr) mewn diamedr, ac yn pwyso 380,000 kg (840,000 pwys).

Ystyr Morganite ac eiddo iachâd

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

Mae'r gemstone yn consuriwr y galon ac mae'n dod â llu o briodweddau iachâd. Fel holl gerrig chakra'r galon, mae'n feithrinwr a bob amser yn barod i'ch agor chi i'r rhyfeddodau sy'n aros amdanoch chi yn y byd ehangach.

Tra ei fod yn gwahodd cariad i drai a llifo allan, mae hefyd yn troi ei syllu ac mae iachâd yn dirgrynu tuag i mewn, gan sicrhau eich bod wedi'ch pentyrru â hunan-gariad, hunan-barch, a hunanofal ac yn barod i sefyll yn falch waeth beth ddaw'ch ffordd.

Amrywiaethau Beryl

  • Aquamarine: glas a gwyrdd-glas
  • Aquamarine: glas a gwyrdd-glas
  • Emerald : gwyrdd oherwydd presenoldeb cromiwm
  • Heliodor : aur neu felyn oherwydd presenoldeb haearn
  • Morganite: pinc i oren, yn cynnwys lithiwm a cesiwm
  • Goshenite : colorlessRed beryl (bixbite) : red currant supported, rich in manganese.

Cwestiynau Cyffredin

A yw morganite yn ddiamwnt go iawn?

Mae'n ddewis diemwnt arall ar gyfer cylch ymgysylltu. Dyma'r ail garreg di-diemwnt fwyaf poblogaidd, ar ôl saffir. Ar sail doler-y-carat, mae cerrig gemau yn llawer llai costus na diemwntau. Mae carat sengl o ansawdd cain yn costio tua $ 200 i 400 $, o'i gymharu â $ 2,000 i $ 4,000 ar gyfer diemwnt.

A yw cylch ymgysylltu morganit yn daclus?

Dim o gwbl! Mae gan gylch ymgysylltu morganite nodyn soffistigedig adfywiol. Mae'n anfon neges bod y briodferch sydd â hi yn anghonfensiynol, ond hefyd yn classy iawn. Mae pobl yn aml yn dewis cylch ymgysylltu morganit pinc, ac nid oes unrhyw beth taclus ynghylch arlliwiau pinc meddal, gwridog.

A yw morganite yn fuddsoddiad da?

Ydy! Mae'r gair “buddsoddiad” yn gwneud synnwyr yn yr achos hwn oherwydd pan fyddwch chi'n prynu cylch ymgysylltu, rydych chi am iddo bara am oes. Mae'r garreg yn ennill pwyntiau brownie bonws dros ddiamwntau traddodiadol oherwydd ei ffactor pris.

A yw morganite yn berl prin?

Mae Morganite yn garreg lled werthfawr prin. Mae cerrig o ansawdd uchel yn brin ac mae galw mawr amdanynt. Ar hyn o bryd mae ar gael yn rhwydd oherwydd cynhyrchu yn Nigeria a Mozambique. Mae'n anodd caffael ansawdd uchel iawn gyda lliw dwfn, ond mae gennym ni hwnnw ar gael yn ein siop.

A yw modrwyau morganite yn cymylog?

Mae Morganite yn garreg hardd, ond gall fynd yn gymylog a diflas yn hawdd os na chaiff ei lanhau'n iawn. Cadwch y cylch i ffwrdd o golchdrwythau a chynhyrchion glanhau, a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei sgwrio bob cwpl o ddiwrnodau i'w gadw rhag mynd yn fudr ac yn ddiflas.

A ellir gwisgo morganite bob dydd?

Mae'r garreg yn ddiogel i'w gwisgo yn ystod y mwyafrif o weithgareddau bob dydd. Fodd bynnag, fel pob carreg gem arall, Gellir ei niweidio, felly rydym yn argymell eich bod yn tynnu'ch cylch cyn garddio, glanhau, chwarae chwaraeon neu gymryd rhan mewn gweithgareddau egnïol eraill.

Morganit naturiol ar werth yn ein siop berl

Rydyn ni'n gwneud gemwaith morganite wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog ... Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ddyfynbris.