Garnet newid lliw

Mae lliw (neu liw) yn newid ystyr a gwerth garnet.

Mae lliw a lliw yn newid ystyr a gwerth garnet. Yn draddodiadol, mae garnet newid lliw (neu shifft) yn cael ei wisgo fel cylch gemwaith.

Prynu garnet newid lliw naturiol yn ein siop

Newid lliw garnet newid lliw

Cymysgedd o spessartite a pyrope. Mae'r garreg hon yn cyflwyno newid lliw o frown mewn golau dydd i rinc pinc mewn golau ysgafn. Mae'r ffenomenau yn eithaf dwys ac yn ddramatig, sy'n rhagori ar yr alexandrite drutaf.

Mae garnet newid lliw yn aelod prin a gwerthfawr o'r grŵp garnet o gerrig gemau. Dymunir yn fawr am ei allu unigryw i newid lliw. Mae'n dibynnu ar y math o ffynhonnell golau. Mae'r gallu i newid lliw yn aml yn cael ei gamgymryd am bleochroism. Pa un yw'r gallu i arddangos gwahanol liwiau yn dibynnu ar yr ongl wylio.

Tra nad yw ffenomenau newid lliw yn dibynnu ar yr ongl wylio. Yn nodweddiadol mae'n gymysgedd hybrid o spessartite a pyrope ac mewn sawl achos, gall hefyd gynnwys olion o garnet grossularite neu almandine.

Garnet

Mae'n grŵp o fwynau silicad. Fe'i defnyddiwn ers yr Oes Efydd fel gemau a hefyd sgraffinyddion.

Mae gan bob rhywogaeth o garnets briodweddau ffisegol a ffurfiau crisial tebyg, ond maent yn wahanol o ran cyfansoddiad cemegol. Y gwahanol rywogaethau yw pyrope, hefyd almandine, spessartine, grossular (y mathau ohonynt yw carreg hessonite neu sinamon a tsavorite), uvarovite ac andradite.

Mae'r cerrig yn ffurfio dwy gyfres hydoddiant solet: pyrope-almandine-spessartine a hefyd uvarovite-grossular-andradite.

Ffenomena garnet newid lliw

Gall dwyster newid lliw fod yn eithaf cryf, oherwydd mae'n aml yn rhagori ar yr alexandrite gorau. Bydd y rhan fwyaf o'r cerrig hynny yn arddangos lliw brown-wyrdd neu efydd wrth edrych arnynt o dan olau dydd naturiol, ond wrth edrych arnynt o dan olau gwynias, bydd yn ymddangos ei fod wedi codi i liw pinc.

Mae yna hefyd amrywiaeth o gyfuniadau newid lliw eraill yn bosibl. Er mwyn gwir werthfawrogi'r ystod lawn o garnet sifft lliw, dylid arsylwi sbesimenau o dan amrywiaeth o amodau goleuo, gan gynnwys golau dydd yn gynnar yn y bore, golau dydd hwyr y prynhawn, golau fflwroleuol a golau gwynias neu olau cannwyll.

Dim triniaeth

Fel y mwyafrif o gerrig gemau, nid yw'n hysbys bod newid lliw yn cael ei drin na'i wella mewn unrhyw ffordd.

Fformiwla Cemegol: [Mg3 + Mn3] AL2 (SIO4) - silicad alwminiwm manganîs
Strwythur Crystal: Ciwbig - rhombig, tetrahedron
Caledwch: 7 i 7.5
Mynegai Plygiannol: 1.73 - 1.81
Dwysedd: 3.65 i 4.20
Cleavage: Dim
Tryloywder: Tryloyw, tryloyw, anweddus
Luster: Ffrwythau

Garnet newid lliw glas Masasi

Cerrig gemau Masasi yw'r rhai enwocaf. Mae Masasi yn un o chwe rhanbarth Rhanbarth Mtwara yn Tanzania. Mae Rhanbarth Lindi yn ffinio â'r gogledd, i'r dwyrain gan y Ardal Newala, i'r de ger Afon Ruvuma a Mozambique ac i'r gorllewin gan Ardal Nanyumbu.

Newid lliw garnet newid lliw

Mae'r berl yn eithriadol o brin. Costiodd o leiaf gannoedd o ddoleri'r UD y carat ar gyfer cerrig bach ac o ansawdd isel. Mae un sbesimen mawr wedi gwerthu am $ 1.5 miliwn y carat. Yn draddodiadol mae garnet newid lliw yn cael ei wisgo fel cylch gemwaith.

Garnet newid lliw, o Tanzania

Cwestiynau Cyffredin

Beth mae'r garnet lliw yn ei olygu?

Mae'n amrywio mewn lliwiau codiad haul o felyn, aur, oren, ysgarlad a choch, a'r arlliwiau mwy poblogaidd o wyrdd gwyrddlas. Mae'n garreg o ffyniant a digonedd, gan annog diolchgarwch a gwasanaeth i eraill. Yn gysylltiedig â'r Sylfaen, Sacral, Plexus Solar a Chakras y Galon, mae garnet gros yn garreg ysbrydol ddwfn.

Beth yw gwerth garnet newid lliw?

Mae'r prisiau'n amrywio o $ 500 y carat ar gyfer lliwiau da gyda rhai cynhwysiadau, i $ 2,000 i $ 7,000 ar gyfer cerrig mwy glân gyda lliw uchaf. garnet newid lliw yw'r mwyaf prin a mwyaf gwerthfawr o'r garnets ac mae'n un o'r prinnaf o'r holl gerrig gemau lliw.

Beth yw garnet shifft lliw?

Mae hon yn garreg sydd â lefel isel iawn o newid lliw. Mae'n rhy wan i gael eich enwi fel “newid lliw”.

Garnet newid lliw naturiol ar werth yn ein siop berl

Rydyn ni'n gwneud gemwaith garnet newid lliw wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog… Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ddyfynbris.