Clinozoisite

clinozoisite

Mae clinozoisite yr un peth â Zoisite. Ond mae'n crisialu yn y system monoclinig.

Prynu cerrig gemau naturiol yn ein siop

Ystyr clinozoisite

Fe'i dosbarthir yn wyddonol fel rhywogaeth fwynau unigol. Mae hefyd bron yn union yr un fath o ran cyfansoddiad ag epidote ond nid oes ganddo haearn sylweddol yn ei strwythur. Mae'r garreg yn ffurfio cyfres gydag epidote, a cherrig eraill. Ni ellir gwneud y gwahaniaeth gwirioneddol rhwng y ddau fwyn hyn. Mewn gwirionedd, mae rhai sbesimenau o rai ardaloedd wedi'u labelu fel epidote clinozoisite. Gan eu bod yn gyfryngwr rhwng y ddau fwyn hyn heb union benderfyniad.

Pooisorph zoisite

Daw'r garreg o'i harfer grisial monoclinig. Ac mae'n cyfeirio at ei polymois Zoisite.

Mae clinozoisite yn fwyn sorosilicate calsiwm alwminiwm cymhleth. Gyda fformiwla: Ca2Al3 (Si2O7) (SiO4) O (OH). Mae'n ffurfio cyfres datrysiad solet parhaus. Gydag epidote trwy amnewid haearn yn yr alwminiwm. Ac fe'i gelwir hefyd yn epidote alwminiwm.

Mae clinothulite yn amrywiaeth dwyn manganîs. Gyda lliw pinc oherwydd amnewid Mn (III) yn y safle alwminiwm.

Fe'i darganfuwyd yn wreiddiol ym 1896 yn Nwyrain Tyrol, Awstria. Ac mae ei enw yn dod o'r tebygrwydd i zoisite. A'i strwythur grisial monoclinig.

Mae'n digwydd mewn creigiau sydd wedi cael metamorffiaeth ranbarthol gradd isel i ganolig. Ac mewn metamorffiaeth mewn cysylltiad â chreigiau gwaddodol calsiwm uchel. Mae hefyd yn digwydd wrth newid plagioclase mewn sawswrit.

Yn nodweddiadol, mewn creigiau igneaidd a gwaddodol metamorffosedig rhanbarthol. Yn ogystal â mewn gwaddodion metamorffosog llawn calsiwm. Cynnyrch newid feldspars plagioclase. Y dadansoddiad hyperspectrol mewn saith dyddodiad aur yn Craton dwyreiniol Yilgarn yng Ngorllewin Awstralia. Mae wedi datgelu digwyddiadau sylweddol o clinozoisite nad oedd wedi'i gydnabod o'r blaen. A pherthnasoedd gofodol rhwng dosbarthiad y garreg hon, hefyd epidote ac adneuon aur.

Digwyddiadau

Yn nodweddiadol mewn igneaidd metamorffos rhanbarthol gradd isel i ganolig a hefyd mewn creigiau gwaddodol. Yn ogystal â gwaddodion cyfoethog calsiwm metamorffosedig mewn cysylltiad, cynnyrch newid feldspars plagioclase saussuritization.

Adnabod

Gellir ei wahaniaethu oddi wrth epidote mewn rhan denau trwy arwydd optig. Y birefringence isaf, a hefyd absenoldeb lliw gwyrdd. Ar ben hynny, mae'n cyflwyno'r lliwiau archeb gyntaf uchaf o dan olau traws-begynol. Ac Mewn golau polariaidd plaen mae'n edrych yn ddi-liw ar y cyfan.

Mae priodweddau iachâd clinozoisite a metaffisegol yn elwa

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

Mae Clinozoisite yn gweithio'n bennaf gyda'r Solar Plexus a Heart Chakras, gan wella eglurder emosiynol, cefnogaeth, bondio, meithrin a theyrngarwch. Mae'r crtystal yn helpu i leddfu poen calon sydd wedi torri (torcalon). Mae'n caniatáu eglurder a dealltwriaeth.

Cwestiynau Cyffredin

Ble mae crisial clinozoisite i'w gael?

Fe'i darganfuwyd yn wreiddiol ym 1896 yn Nwyrain Tyrol, Awstria, ac mae wedi'i enwi felly oherwydd ei debygrwydd i zoisite a'i strwythur grisial monoclinig.

Cerrig gemau ar werth yn ein siop berl