Clinohumite

Mae Clinohumite yn aelod anghyffredin o'r grŵp llaith

Mae Clinohumite yn aelod anghyffredin o'r grŵp llaith.

Prynu cerrig gemau naturiol yn ein siop

Gemstone clinohumite

Silicad magnesiwm yn ôl y fformiwla gemegol (Mg, Fe) 9 (SiO4) 4 (F, OH) 2. Gellir meddwl am y fformiwla fel pedwar olivine (Mg2SiO4), ynghyd ag un brucite (Mg (OH) 2). Yn wir, olivine hydradol yw'r mwyn yn y bôn ac mae'n digwydd mewn creigiau ultramafig a charbonatitau wedi'u newid.

Yn fwyaf cyffredin i'w gael fel grawn bach aneglur. Mae casglwyr yn chwilio am grisialau mawr o clinohumite eglwysig. Ac roedd weithiau'n troi'n gerrig gemau llachar, melyn-oren.

Dim ond dwy ffynhonnell o ddeunydd o ansawdd gem sy'n hysbys: Mynyddoedd Pamir Tajikistan, a hefyd rhanbarth Taymyr yng ngogledd Siberia. Mae'n un o ddau fwyn grŵp gostyngedig. Mae wedi'i dorri'n berlau. Y llall yw'r chondrodite llawer mwy cyffredin.

Mwynau monoclinig

Mae mwyn monoclinig, clinohumite yn nodweddiadol yn felyn tywyll i frown golau neu hefyd oren. Ychydig yn debyg i'r hessonite amrywiaeth o grosbolaidd garnet. Mae arfer grisial Clinohumite fel arfer yn gronynnog. Ond gall hefyd fod yn brismatig, mae crisialau bron bob amser yn fach.

Mae gefeillio grisial syml a lluosog yn gyffredin. Mae'n arwain at arfer amrywiol iawn. Mae'n frau gyda chaledwch o 6. A holltiad gwaelodol gwaelodol. Ei ddisgyrchiant penodol yw 3.2 i 3.4. ac mae ei doriad hefyd yn conchoidal i anwastad. Mae ei streak yn wyn.

Adroddir bod deunydd Taymyr yn frown cochlyd tywyll. Tra bod y deunydd Pamir yn felyn llachar i oren neu hefyd oren brown. Mae gan y deunydd Pamir hefyd galedwch ychydig yn fwy na 6. Disgyrchiant penodol is 3.18.

A birefringence uchaf uwch 0.036. Sylwodd Phillip Youngman, prif wyneb Los Osos, California, nid yn unig fod deunydd Pamir yn anoddach na'r disgwyl. Ond hefyd ei fod yn llai brau na'r disgwyl. Sylwodd Youngman fod clinohumite yn ymateb fel beryl i dorri a sgleinio. A'i fod yn ei atgoffa o sgleinio diopside.

Fel aelodau eraill o'r grŵp gostyngedig. Mae'r symiau cymharol o hydrocsyl a hefyd fflworin yn amrywio mewn clinohumite a haearn. Yn lle hynny mae'n amnewid peth o'r magnesiwm. Mae'n arwain at newidiadau mewn priodweddau ffisegol a hefyd optegol. Mae amnewid titaniwm hefyd yn achosi newidiadau amlwg mewn priodweddau optegol.

Mae'n cynhyrchu'r amrywiaeth titanclinohumite. O ganlyniad, mae'n gymharol hawdd penderfynu bod carreg yn fwyn grŵp llaith. Ond mae'n anodd penderfynu yn union pa aelod. Mae amhureddau cyffredin eraill clinohumite yn cynnwys alwminiwm, hefyd manganîs, a chalsiwm.

Cerrig gemau ar werth yn ein siop berl