Cavansite mewn matrics

Ystyr carreg grisial cavansite glas ac eiddo iachâd

Ystyr carreg grisial cavansite glas ac eiddo iachâd.

Prynu cerrig gemau naturiol yn ein siop

Mae Cavansite, y mae ei enw'n deillio o'i gyfansoddiad cemegol, calsiwm vanadium silicate, yn fwyn calsiwm vanadium phyllosilicate glas dwfn, sy'n digwydd fel mwyn eilaidd mewn creigiau basaltig ac andesitig ynghyd ag amrywiaeth o fwynau zeolite.

Mae cavansite a ddarganfuwyd ym 1967 yn Sir Malheur, Oregon, yn fwyn cymharol brin. Mae'n polymorffig gyda'r mwyn, hyd yn oed yn brinnach, pentagonit. Mae i'w gael amlaf yn Pune, India ac yn y Trapiau Deccan, talaith igneaidd fawr.

Er bod cavansite yn cynnwys vanadium, ac felly gallai fod yn ffynhonnell fwyn bosibl ar gyfer yr elfen, nid yw'n cael ei ystyried yn fwyn mwyn yn gyffredinol. Fodd bynnag, oherwydd ei liw cyfoethog a'i brinder cymharol, mae cavansite yn fwyn casglwr y mae galw mawr amdano.

 • Aelodau'r grŵp apophyllite.
 • Aelodau'r grŵp zeolite, yn enwedig stilbite.
 • Babingtonite, Ca2Fe2Si5O14OH.
 • Chwarts, SiO2.
 • Calsit, CaCO3.
 • Pentagonite, Ca (VO) Si4O10 · 4 (H2O).
 • Leavage: {010} Da.
 • Lliw: Glas gwyrddlas, Glas tywyll.
 • Dwysedd: 2.21 - 2.31, Cyfartaledd = 2.25.
 • Diaphaneity: Is-dryloyw.
 • Toriad: Brau - Yn cael ei arddangos yn gyffredinol gan sbectol a'r mwyafrif o fwynau anfetelaidd.
 • Caledwch: 3-4 - Calsit-Fflworit.
 • Llewyrch: Vitreous (Glassy).
 • Streak: gwyn bluish.

Mae Cavansite mewn matrics yn fwyn nodedig. Mae'n tueddu i ffurfio agregau crisial, yn gyffredinol ar ffurf peli, hyd at gwpl centimetr o faint. Weithiau mae'r peli yn ddigon bras i ganiatáu gweld y crisialau unigol. Yn anaml, mae'n ffurfio agregau siâp bowtie.

Mae'r lliw yn nodedig, bron bob amser yn las cyfoethog, llachar. Mae'r lliw yr un fath â'i dimorff, pentagonit, ond ar y cyfan mae'r olaf yn llawer mwy pigog gyda chrisialau llafnog. Yn olaf, mae'r mwynau cysylltiedig yn ddefnyddiol i'w hadnabod, gan fod cavansite i'w gael yn aml yn eistedd ar ben matrics o zeolites neu apophyllites.

mwyn prin yw avansite sy'n ffurfio pelydrau pefriog glas bach o grisialau. Dim ond mewn ardal fach o India y mae i'w gael. Anaml y cesglir Cavansite oherwydd ei brinder ac anhawster mynediad i fwynglawdd.

Ardal: India
Arwydd Astrologaidd Aquarius

Mae ystyr carreg grisial cavansite glas ac eiddo iachâd yn elwa

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

Hwyluso iachâd emosiynol dwfn. Yn eich cysylltu ag egni'r môr a'r elfen ddŵr. Yn gwella eich gallu i fynegi cariad trwy ymdrechion creadigol. Yn ysgogi tosturi.

Sampl o India

Cerrig gemau ar werth yn ein siop berl