Tourmaline llygad cath

tourmaline llygad y gath

Mae Tourmaline yn fwyn silicad boron crisialog. Wedi'i gyfuno ag elfennau fel alwminiwm, haearn, magnesiwm, sodiwm, lithiwm, neu botasiwm.

Prynu tourmaline naturiol yn ein siop berl

Ystyr tourmaline llygad cath

Carreg lled werthfawr. Yn yr un modd â theuluoedd gemau eraill, mae tourmaline hefyd yn dod mewn amrywiaeth eang o liwiau.

Mae Tourmaline hefyd yn gyclosilicate cylch chwe aelod sydd â system grisial trigonal. Mae'n digwydd mor hir, yn fain â grisialau prismatig trwchus a cholofn sydd fel arfer yn drionglog mewn croestoriad, yn aml gyda wynebau crwm. Ar ben hynny, mae arddull terfynu ar bennau crisialau weithiau'n anghymesur, o'r enw hemimorphism.

Ar ben hynny, mae crisialau prismatig main bach yn gyffredin mewn graen mân o wenithfaen. Fe'i gelwir yn aplite, ac yn aml mae'n ffurfio patrymau tebyg i llygad y dydd. Mae gan Tourmaline garchardai tair ochr, nid oes tair ochr i unrhyw fwyn cyffredin arall. Yn aml mae gan wynebau carchardai drawiadau fertigol trwm sy'n cynhyrchu effaith drionglog crwn.

Yn olaf, anaml y mae tourmaline yn berffaith eglwysig. Un eithriad oedd y tourmalines dravite dirwy o Yinnietharra, yng ngorllewin Awstralia. Mae'r holl grisialau hemimorffig yn piezoelectric, ac yn aml maent yn pyroelectric hefyd.

Effaith carreg tourmaline llygad cath

Mewn gemoleg, mae chatoyancy, chatoyance neu effaith llygad cath, yn effaith adlewyrchiad optegol a welir mewn rhai cerrig gemau. Wedi’i fathu o’r “oeil de chat” Ffrengig, sy’n golygu “llygad cath”, mae chatoyancy yn deillio naill ai o strwythur ffibrog deunydd, fel yn tourmaline llygad cath, neu o gynwysiadau ffibrog neu geudodau o fewn y garreg, fel yn llygad cath chrysoberyl.

Mae'r dyddodi sy'n achosi chatoyance yn chrysoberyl yw'r rutile mwynau, a gyfansoddwyd yn bennaf o titaniwm deuocsid. Nid yw samplau a archwiliwyd wedi esgor ar unrhyw dystiolaeth o diwbiau na ffibrau. Mae'r nodwyddau'n gwaddodi pob un yn alinio'n berpendicwlar o ran effaith llygad cath. Mae paramedr dellt y nodwyddau yn cyd-fynd ag un yn unig o dair echel grisial orthorhombig y chrysoberyl, o ganlyniad i aliniad ar hyd y cyfeiriad hwnnw.

Mae'r ffenomen yn debyg i ddisgleirdeb sbŵl sidan. Mae streak llesmeiriol y golau a adlewyrchir bob amser yn berpendicwlar i'r cyfeiriad y ffibrau. Am gemstone i ddangos effaith hon orau rhaid iddo fod yn torri en cabochon, crwn gyda sylfaen fflat yn hytrach na amlochrog, gyda'r ffibrau neu strwythurau ffibrog gyfochrog â'r waelod y gem gorffenedig.

Mae'r sbesimenau gorffenedig gorau yn dangos un band golau wedi'i ddiffinio'n sydyn sy'n symud ar draws y garreg pan fydd yn cylchdroi. Mae cerrig sgwrsio o ansawdd llai yn dangos effaith fandiog fel sy'n nodweddiadol gyda mathau o gwarts llygad y gath. Nid yw cerrig wynebog yn dangos yr effaith yn dda.

pris tourmaline llygad Cat fesul carat

Tra yn llai costus na Paraiba Brasil ansawdd uchaf, rhywfaint o ddeunydd Mozambique yn gwerthu am ymhell dros $ 5,000 y carat, sy'n dal yn hynod yn cael ei gymharu uchel i tourmalines eraill.

manteision tourmaline llygad Cat

Mae gemstone tourmaline llygad Cat yn dod â disgyblaeth a hunan-gysylltiad ym mywyd rhywun. Gall ddenu cyfoeth sydyn, gan ei fod yn gysylltiedig â Ketu. Mae gan y grisial eiddo hudol i iacháu'r meddyliau negyddol a gwella doethineb a deallusrwydd.

Tourmaline llygad Cat o Brasil

Tourmaline naturiol ar werth yn ein siop berl

Rydyn ni'n gwneud gemwaith tourmaline wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog ... Os gwelwch yn dda cysylltu â ni am ddyfynbris.