Verdelite

verdelite

Mae gemstone Verdelite yn tourmaline gwyrdd. Rydym yn gwneud gemwaith arfer gyda gemstone verdelite wedi'i osod fel clustdlysau, modrwyau, mwclis, breichled neu tlws crog. Ystyr Verdelite.

Prynu verdelite naturiol yn ein siop

Amrywiaeth o tourmaline yn benodol wyrdd, rywbryd fel arall yn cael ei ystyried yn tourmaline gwyrdd yn y fasnach. Gyda lliw yn amrywio o drydan llachar i wyrdd ysgafn cynnil gan ei gwneud yn garreg y mae galw mawr amdani yn y teulu carreg lliw.

Tourmaline gwyrdd

Mwyn silicad boron crisialog wedi'i gyfuno ag elfennau fel alwminiwm, haearn, magnesiwm, sodiwm, lithiwm, neu potasiwm. Fe'i dosbarthir fel carreg lled werthfawr.

Cycleosilicate cylch chwe aelod yw tourmaline gwyrdd sydd â system grisial trigonal. Mae'n digwydd fel crisialau hir, main i brismatig a cholofnol trwchus sydd fel arfer yn drionglog mewn croestoriad, yn aml gydag wynebau crwm striated. Mae'r arddull terfynu ar ben crisialau weithiau'n anghymesur, o'r enw hemimorffiaeth. Mae crisialau prismatig main bach yn gyffredin mewn gwenithfaen graen mân o'r enw aplite, yn aml yn ffurfio patrymau tebyg i llygad y dydd rheiddiol. Mae vermelite tourmaline yn cael ei wahaniaethu gan ei garchardai tair ochr. Nid oes tair ochr i unrhyw fwyn cyffredin arall. Yn aml mae gan wynebau carchardai drawiadau fertigol trwm sy'n cynhyrchu effaith drionglog crwn. Anaml y mae tourmaline gwyrdd yn berffaith eglwysig.

Ystyr Verdelite

Mae'r adran ganlynol yn ffug-wyddonol ac yn seiliedig ar gredoau diwylliannol.

Mae'n berl i roi grym dienyddio, pŵer parhaus, pŵer meddyliol sy'n angenrheidiol i wireddu'r ddelfryd. Bydd yn denu asedau, cariad ac iechyd y mae'r perchennog yn dymuno. Bydd y garreg yn helpu i arloesi'r llwybr i lwc dda yn gryf. Mae'n berl i drosi minws yn plws. Bydd yn cynhyrchu cadwyn o lwc dda. Mae'r berl hefyd yn rhoi cyfle i chi herio pethau newydd. Byddwch yn cael cyfle i ddod dros y rhwystrau terfyn. Mae'n eich atal rhag bod yn fodlon â'r sefyllfa bresennol. Mae'n berl sy'n ehangu posibilrwydd y dyfodol yn eang.

Verdelite


Prynu verdelite naturiol yn ein siop berl

Rydym yn gwneud gemwaith arfer gyda gemstone verdelite wedi'i osod fel clustdlysau, modrwyau, mwclis, breichled neu tlws crog.

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas verdelite?

Mae Green Tourmaline yn ddelfrydol at ddibenion iacháu, oherwydd gall ganolbwyntio ei egni iachâd, clirio'r aura, a chael gwared ar rwystrau. Defnyddir Green Tourmaline yn aml ar gyfer agor ac actifadu chakra'r Galon, yn ogystal â darparu ymdeimlad o heddwch a thawelwch i'r galon a'r system nerfol.

Ble i brynu verdelite?

Rydym yn gwerthu verdelite yn ein siop

A yw verdelite yn brin?

Mae'r prif ddyddodion tourmaline gwyrdd ym Mrasil, Namibia, Nigeria, Mozambique, Pacistan a Afghanistan. Ond mae tourmalines gwyrdd o liw da a thryloywder yn beth prin mewn unrhyw fwynglawdd gemstone. Ac os ydyn nhw, ar ben hynny, hefyd yn rhydd o gynhwysiadau, maen nhw'n uchel eu parch yn wir.

A yw verdelite yn werthfawr?

Mae tourmaline gwyrdd yn ddrutaf pan fydd ganddo rywfaint o las ynddo neu'n ymddangos yn debycach i emrallt fel yn y tourmaline crôm.

Verdelite naturiol ar werth yn ein siop

Rydyn ni'n gwneud gemwaith verdelite wedi'i wneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog ... Os gwelwch yn dda Cysylltwch â ni am ddyfynbris.