Sapphire seren du

Pris a gwerth carreg saffir seren ddu, seren ddu India yn golygu

Pris a gwerth carreg saffir seren ddu, seren ddu India yn golygu.

Prynu saffir seren ddu naturiol yn ein siop

Carreg saffir seren ddu

Mae saffir seren yn fath o saffir sy'n arddangos ffenomen debyg i seren o'r enw seren, gelwir cerrig coch yn rhuddemau seren. Mae saffir seren yn cynnwys nodwyddau croestoriadol fel cynhwysion yn dilyn y strwythur grisial sylfaenol sy'n achosi ymddangosiad patrwm siâp seren chwe phelydr wrth edrych arno gydag un ffynhonnell golau uwchben.

Y cynhwysiad yn aml yw'r rutile mwyn, mwyn sy'n cynnwys titaniwm deuocsid yn bennaf. Mae'r cerrig yn cael eu torri fel cabochon, yn nodweddiadol gyda chanol y seren ger pen y gromen.

Weithiau, darganfyddir deuddeg seren pelydr, yn nodweddiadol oherwydd bod dwy set wahanol o gynhwysiant i'w cael o fewn yr un garreg, fel cyfuniad o nodwyddau mân o rutile gyda phlatennau bach o hematit, mae'r cyntaf yn arwain at seren wyn ac mae'r ail yn arwain at a seren lliw euraidd.

Yn ystod crisialu, mae'r ddau fath o gynhwysiant yn dod yn ffafriol oriented i gyfeiriadau gwahanol o fewn y grisial, a thrwy hynny ffurfio dwy seren chwe phelydr sydd wedi'u harosod ar ei gilydd i ffurfio seren ddeuddeg pelydr.

Gall sêr Misshapen neu 12 seren pelydr hefyd ffurfio o ganlyniad i efeillio. Fel arall, gall y cynhwysion gynhyrchu effaith llygad cath os yw cyfeiriad wyneb cromen y cabochon wedi'i gyfeirio'n berpendicwlar i echel c'r grisial yn hytrach nag yn gyfochrog ag ef. Os yw'r gromen wedi'i chyfeirio rhwng y ddau gyfeiriad hyn, bydd seren oddi ar y canol yn weladwy, wedi'i gwrthbwyso i ffwrdd o bwynt uchel y gromen.

Seren Adda

Seren Adam yw'r saffir seren las fwyaf sy'n pwyso 1404.49 carats. Cloddiwyd y berl yn ninas Ratnapura, de Sri Lanka. Mae Seren Ddu Queensland, yr ail saffir seren o ansawdd gem fwyaf yn y byd, yn pwyso 733 carats.

Credir mai Seren India a fwyngloddiwyd yn Sri Lanka ac sy'n pwyso 563.4 carats yw'r drydedd saffir seren fwyaf, ac ar hyn o bryd mae'n cael ei harddangos yn Amgueddfa Hanes Naturiol America yn Ninas Efrog Newydd.

Mae Seren 182 carat Bombay, a gloddiwyd yn Sri Lanka ac a leolir yn yr Amgueddfa Hanes Naturiol Genedlaethol yn Washington, DC, yn enghraifft arall o saffir seren las fawr. Mae gwerth saffir seren yn dibynnu nid yn unig ar bwysau'r garreg, ond hefyd lliw corff, gwelededd a dwyster yr asteriaeth.

Seren ddu India

Wedi'i drysu'n aml â saffir mae seren ddu carreg India yn seren ddu ochr diop. Carreg hollol wahanol.

genedigaeth

Sapphire yw'r genedl geni ar gyfer mis Medi a gem y pen-blwydd 45th. Mae jiwbilî saffir yn digwydd ar ôl blynyddoedd 65.

Sapphire seren du


Cwestiynau Cyffredin

Beth mae saffir seren ddu yn ei symboleiddio?

Bydd saffir seren ddu yn rhoi doethineb i chi mewn unrhyw fath o sefyllfa, yn enwedig pan fyddwch chi'n ei ddefnyddio mewn myfyrdod. Bydd yn agor eich meddwl i ddealltwriaeth reddfol ac yn cynyddu eich ffydd a'ch gobaith! Mae hefyd yn cael ei hystyried yn garreg o ddigonedd a ffyniant oherwydd bydd yn denu pob math o roddion a bendithion.

Sut allwch chi ddweud a yw saffir seren ddu yn real?

Bydd saffir naturiol yn arw ar y gwaelod, neu hyd yn oed â thalpiau ar goll. Bydd seren ffug yn aros yn llonydd wrth ddisgleirio flashlight arno a'i symud mewn cylch! Bydd seren saffir seren go iawn yn dilyn y ffynhonnell golau! Dyma'r prawf hawsaf!

Beth yw gwerth saffir seren ddu?

Saffir seren a rhuddemau seren yw'r cerrig prinnaf a mwyaf gwerthfawr o'u math. Mae gan y patrwm seren symudol sy'n disgleirio ynddynt ansawdd arallfydol sy'n berffaith gymesur ac yn symud yn y goleuni.

Faint yw pris saffir seren ddu?

Ar gyfer saffir o ansawdd uchel, rydych chi'n debygol o weld cost o oddeutu $ 800-1,200 y carat. Ar gyfer saffir mwy cyffredin, sydd o ansawdd gweddus ond ddim yn arbennig o hynod, byddwch chi'n edrych ar ychydig yn llai, tua $ 400-600 y carat.

Saffir seren ddu naturiol ar werth yn ein siop

Rydyn ni'n gwneud saffir seren ddu wedi'i gwneud yn arbennig fel modrwyau dyweddïo, mwclis, clustdlysau gre, breichledau, tlws crog ... Os gwelwch yn dda Cysylltwch â ni am ddyfynbris.